УПРАВИТЕЛЯТ НА ОИЦ-ВАРНА ДАДЕ ИНТЕРВЮ ЗА БНР

3032 проекта на обща стойност 727 035 621, 67 лв. са изпълнени и продължават да се реализират на територията на Област Варна от началото на предишния програмен период (2014-2020) до момента. Данните изнесе пред БНР - Радио Варна управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова. В интервю за медията тя представи новите програми, които ще се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период (2021-2027), както и възможностите за бенефициентите според спецификата на всяка програма.

За слушателите на радиото управителят на ОИЦ-Варна обясни какво представляват подходът за интегрирано териториално развитие и инструментът Интегрирани териториални инвестиции. Беше коментирана ролята на местните инициативни групи, които улесняват достъпа до европейски средства.

Д-р Николова представи и дейността на центъра. От създаването му до момента той е организирал и провел над 600 успешни събития. От услугите му са се възползвали над 250 000 души. През 2021 г. Областният информационен център-Варна чества 10-годишен юбилей.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна