ПРЕДСТАВИХА ОБЩИНСКИ ЕВРОПРОЕКТИ В ЗАЛАТА НА ОИЦ-ВАРНА

По покана на Областния информационен център-Варна Община Бяла представи на пресконференция проекта „Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура“. В събитието се включиха кметът на общината – инж. Пеньо Ненов, изпълнителният директор на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ Коста Стоянов, представители на администрацията, местни и национални медии.

Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез местната инициативна група, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Общата му стойност е 138 285, 79 лева. С европейските средства на централния площад в Бяла ще бъде издигнат паметник на националния герой Васил Левски. Предвидено е облагородяване на зоната около него, изграждане на метална пластика на главния път при северния вход на Бяла и монтиране на информационни табели на всички кръстовища.

Предстои подписване на договор за реализиране на проект по ПРСР, отново чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, анонсира кметът на Община Бяла. Инвестицията е на стойност 293 000 лв. Проектът предвижда създаването на Общински културен център, който да събира творци с различна насоченост. За целта ще бъде ремонтирана старата Ритуална зала в центъра на града. В нея ще бъдат обособени зони по интереси – музикална, художествена, фотографска, дърводелска, шивашка и др.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна