УПРАВИТЕЛЯТ НА ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЕКТОРА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Управителят на Областния информационен център-Варна - д-р Виктория Николова, проведе работна среща с проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономическия университет в морската столица.

Двамата обсъдиха възможности за общи инициативи и бъдещо сътрудничество в областта на проектния мениджмънт. По време на гостуването на д-р Николова във висшето училище бяха коментирани начините за организиране на съвместни събития и обучения с участието на преподаватели, студенти и докторанти.

На срещата бяха дискутирани новите функции на Регионалните съвети за развитие, както и ролята на Областните информационни центрове и университетите в тях. Обект на разговор станаха новостите, свързани с настоящия програмен период 2021 – 2027 г., както и възможностите за реализиране на интегрирани проекти и включването на научно-развойната дейност в изпълнението им.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна