ФИРМА ОТ ДОЛНИ ЧИФЛИК МОДЕРНИЗИРА ОБОРУДВАНЕТО СИ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Фирма със седалище в село Венелин, Община Долни чифлик, ще си закупи нови машини и техника по проекта „Модернизация на технологичното оборудване и повишаване на качеството на продукцията на „Власла ООД“. Стойността на инвестицията е 210 023, 73 лева. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

С европейските средства предприятието ще закупи специализирано производствено оборудване за своите нужди. По проекта ще бъдат доставени автоматизирана линия за пълнене, затваряне, етикиране и опаковане на РЕТ бутилки; компресорно оборудване; индустриален мастилено-струен принтер; пастьоризатор, автоматична машина за издуване на РЕТ бутилки и мултимедиен проектор с екран.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна