ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД НА ОПТТИ ЗА 2021 Г. Е ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на ЕС, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

Годишните и окончателният доклад за изпълнението на Оперативната програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдържание, се оповестяват публично.

Сред основните финансови показатели на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. към края на 2021 г. можем да отличим следните:

  • договорените средства са в размер на 1 557 510 950 евро.
  • изплатените средства са в размер на 1 045 465 943 евро.
  • сертифицирани са  разходи в размер на 930 273 920 евро.

Проектите по програмата, изпълнявани от бенефициентите, бележат напредък през 2021 година:

  • стартираха  строителните дейности в  жп участъка между Оризово и Михайлово. Работи се по новото приемно здание на гара Оризово и по съществуващата гара Чирпан; изграждат се шумозащитни стени в населените места. В ход е строителството на четири надлеза в района на гарите Хан Аспарух, Нова Загора, Черноград и Айтос. През 2021 г. продължава изграждането на системите за сигнализация и телекомуникация  в участъка Пловдив - Бургас.
  • стартира изграждането на най-дългия двутръбен железопътен тунел на Балканите  с дължина 7 км. Той е част от 20 км жп участък Елин Пелин - Вакарел.
  • приключи строителството на горната част на 15 000-тонния мост при тунел „Железница“ на АМ „Струма“, лот 3.1.
  • въведен в експлоатация е 3,8 км участъкът от ул. „Житница“ до Горна Баня на Линия 3 на софийското метро. Изградени са 4 нови метростанции и жп спирка „Горна баня“ на жп линията София – Перник, която има функцията на транспортен хъб.
  • доставена е  драгата „Янтра“ – първият специализиран кораб, който дава възможност за ефективна и ефикасна поддръжка на корабоплавателния път. Специализираното оборудване се допълва от новопостроен понтон и доставен несамоходен шалан.

След одобрението на Годишния доклад за 2021 г. от страна на Европейската комисия, той също ще бъде публикуван на страницата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

По-подробна информация можете да видите в резюмето на Годишния доклад на ОПТТИ за 2021 г., приложено към тази статия.

Files: