ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК, ВЕРСИЯ 4.4

Одобрена е нова под-версия 4.4 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с процедура по подаване на устен сигнал за нередност.

Files:
Прикачен файл Size
ПНУИ на ОПТТИ версия 4.4 3.7 MB
Приложения 10.7 MB