ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК, ВЕРСИЯ 4.5

Одобрена е нова под-версия 4.5 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с актуализирана процедура за издаване на решения за определяне на финансови корекции по реда на ЗУСЕФСУ по препоръка на Инспектората на Министерство на транспорта и съобщенията.

Files:
Прикачен файл Size
ПНУИ на ОПТТИ версия 4.5 4.93 MB
Приложения 10.7 MB