ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК, ВЕРСИЯ 4.6

Във версия 4.6 са актуализирани приложенията, част от глава 4 „Обществени поръчки“ на Процедурния наръчник за управление и изпълнение (ПНУИ) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., посредством които отдел „Контрол по обществените поръчки“ осъществява дейността си по последващ контрол на обществени поръчки. Въведена е и допълнителна проверка в приложение № 5.01.2.1. „Контролен лист: Искане за междинно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Files:
Прикачен файл Size
ПНУИ на ОПТТИ версия 4.6 4.93 MB
Приложения 12.34 MB