Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма на ОПТТИ за 2023 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма на ОПТТИ за 2023 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПТТИ за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПТТИ за 2023 г. могат да бъдат изпращани в срок до 10 март 2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

 

Files:
Прикачен файл Size
проект ИГРП_ОПТТИ_2023.pdf 687.83 KB