Писмена процедура № 2 – м. май 2023 г. - одобрение на Годишен доклад на ОПТТИ за 2022 г.