Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г.

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. (ПТС), на 06.12.2023г. е утвърден Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. (ПТС).

Служителите от дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта и съобщенията и конкретните бенефициенти по ПТС следва да се запознаят с процедурния наръчник и да изпълняват разписаните процедури в него.