Над 3 млрд. лева от финансовия ресурс на програмата е договорен

Инж. Галина Василева: Над 3 млрд. лева от финансовия ресурс на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е договорен

Над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. е договорен. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева по време на заседанието на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в периода 11-12 юни в град Русе. Тя добави, че 33% от бюджета на програмата е разплатен.

Инж. Василева отбеляза, че програмата се намира в решителен етап, в който е необходима реална преценка за сроковете на изпълнение и завършване на големите проекти. „Настоящата година поставя предизвикателство за осигуряване на по-динамично и ускорено изпълнение на проектите, за да се гарантира тяхното максимално ефективно реализиране“ отбеляза още тя.

Към момента за настоящия програмен период е изцяло завършено изпълнението на 24 км нова магистрална отсечка от АМ „Струма” между Кресна и Сандански, както и на рехабилитацията на 28 км железен път в участъците „Стралджа-Церковски“ и „Скутаре-Белозем“ по протежение на жп линията „Пловдив – Бургас“. Също така е напълно изградено метро депо „Земляне“, което ще обслужва приоритетно новата линия на софийското метро. В експлоатация са въведени и четири пътни надлеза за безконфликтно преминаване на две нива по жп линията „Септември-Пловдив“, което свежда до минимум  риска от инциденти при пресичането на железопътния и автомобилния транспорт.

Забавянето на проектите „Елин Пелин-Костенец“ и Лот 3.2 от АМ „Струма“, подлага на риск реализацията на целите и усвояването на бюджета на приоритетни оси 1 и 2 на програмата. В тази връзка се предприемат мерки за изготвяне на консервативна преценка относно това, какво може да бъде изпълнено в настоящия програмен период и да се вземе решение за бъдещето изпълнение на засегнатите проекти. Отчитат се закъснения и в изпълнението на проектите в областта на иновациите от приоритетна ос 4, това оказва неблагоприятно влияние върху програмата. „Ситуацията налага да се извърши основна промяна на оперативната програма, препрограмиране на съответните приоритетни оси, както и пренасочване на резерва за изпълнение към приоритети от оперативната програма, които имат по-добро изпълнение на междинните цели“ коментира инж. Василева. Възможните мерки, които се обсъждат от всички заинтересовани страни в процеса на работа, са включването на алтернативни проекти в обхвата на приоритетни оси за пътната и железопътната инфраструктура.

В рамките на заседанието стана ясно, че вече е в процес на разработване вариант на бъдещата програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. „Проектите, които ще попаднат в обхвата на новата програма, ще бъдат определени въз основа на задълбочен цялостен анализ и оценка на тяхната готовност и на приноса им за развитие на транспортната инфраструктура на страната, в синхрон и с общоевропейските насоки“ допълни ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ. При определяне на приоритетите ще трябва да се съобрази и необходимостта от завършване на инвестициите през настоящия програмен период, доколкото част от тях няма да бъдат приключени до края на 2023 г. Предвидена е техническа помощ от инициативата JASPERS, във връзка с изпълнението на т.нар. отключващи условия, което е предпоставка за финансиране на инвестициите през следващия програмен период.