ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК, ВЕРСИЯ 4.1

Версия 4.1 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Одобрена е нова версия 4.1 от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ с доклад № 14-00-872/04.07.2019 г.  на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ). 

Files:
Прикачен файл Size
ПНУИ на ОПТТИ 7.08 MB
Приложения 10.58 MB