Строителството на новата линия 3 на метрото е във финална фаза

Проверка на строителните дейности на централния участък на новата линия 3 на софийското метро установи висока степен на изпълнение на проекта

Строителството на новата линия 3 на софийското метро се намира във финален етап – това установиха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Росен Желязков и кметът на гр. София - Йорданка Фандъкова, съвместно с представители на  медиите по време на инспекция на етап 1 (централната част) от линия 3 на метрото в столицата.
В момента се изграждат два от четирите етапа на третата линия на метрото в София от бул. Владимир Вазов до ж.к. Овча купел, с дължина 12 км и 12 метростанции; проектът е включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и се финансира Европейския фонд за регионално развитие,  национален бюджет и  местно съфинансиране.
Етап 1 от Линия 3  включва цялостно изграждане на участък с дължина 8 км и 8 метростанции – участък: „бул. Вл. Вазов – ЦГЧ – кв. Красно село“, метродепо и доставка на 20 метровлака от фирма „Сименс”. 
Етап 2  от Линия 3 включва трасето: „кв. Красно село – ж.к. Овча Купел – жп линия София-Перник в кв. Горна Баня“, с дължина 4 км и 4 метростанци. 
Строителството на участъка през централната градска част и метродепото стартира поетапно през 2016 г. На обектите по трасето работят 12 главни изпълнители с около 20 подизпълнители и над 25 доставчика на оборудване и материали от различни страни и градове на страната.
Общото физическо изпълнение на централния участък към м.септември 2019 г. възлиза на над 96%, като остават за изпълнение предимно довършителни работи по архитектурното оформление, монтаж на част от оборудването и завършване на някои входове. Очаква се в края на 2019 г. участъкът да бъде въведен в експлоатация и да превозва около 130 хил. пътници дневно.

 

Повече за технологията на строителството на линия 3:

Строителството на участъка през централната градска част включва изграждането на 8 метростанции и 8 км двупътни тунели. Тунелите в участъка „Театър зад канала – Орлов мост – кв. Красно село“ са изградени със специално подбрана за условията на Линия 3 тунелопробивна машина (ТПМ) с диаметър 9,4м, произведена от немската фирма Херенкнехт. За целта изпреварващо са изградени ограждащите конструкции на станциите – външни носещи шлицови стени, покривни плочи и V-образни дъна за пробутване „на сухо“ на тунелопробивната машина. Изкопните работи са извършени под защитата на стените и покривните плочи. За изграждането на тунелите с ТПМ е създадена база и със специално оборудване са произведени около 30 хил. дъгообразни сегмента, от които са образувани пръстените, обединени в тунелна тръба, образуваща конструкцията на тунела. След преминаване на тунелната машина през съответната станция, са изпълнени вътрешните й носещи конструкции и е монтирано оборудването за системите за функциониране на метрото и автоматика за безопасност и управление на движението – общо 18 системи.

Строителствотно се извършва в сложни инженерно-геоложки условия – слаби, силно оводнени почви, повсеместно разполагане под нивото на подземните води, преминаване под реки на над 3 км от трасето, наличие на лещи от слаби водонаситени пясъци. Поради преминаване под тунелите на Линия 1 и 2, и в отделни участъци в близост до сгради, основната част от трасето на Етап 1 е разположено на значително по-голяма дълбочина от тази на Линии 1 и 2. За строителството на отделните подобекти са изпълнени голямо количество изкопни работи, бетонни конструкции, хидроизолации, релсови пътища, архитектурни работи, монтаж на съоръжения и др.

Условията на строителство и разполагането на трасето в градската планировка са наложили прилагането на редица специални методи –строителство с щит (ТПМ) с херметична забойна камера, с противоналягане в забоя, по-голямо от налягането на почвите и подземните води, водопонижение от станциите и контурно, на отделни места, предварително заздравяване на почвите, чрез инжектиране на циментни разтвори или други материали и др.

Изграждането на участъци с тунело - пробивна машина (ТПМ)  е възможно най-сигурната и безопасна технология на строителство в централната градска част, при наличие на плътна застройка, слаби почви и високи нива на подземните води.

ТПМ започва работа от депото на ул. „Житница” и по тази причина МС „Красно село“ и МС „Бул. България“ са първите станции, където тя е преминава и където след това са изпълнени вътрешните конструкции, архитектурното оформление, служебните помещения и монтажът на оборудването и релсовите пътища. През май 2019 г. участъкът е предаден на „Сименс” за изпитания и настройка на влаковете и системите за безопасност и управление.

Следващите три станции, през които преминава тунелната машина, са МС „Медицински университет“, МС „НДК 2“ и МС „Патриарх Евтимий“. На тях са изпълнени основните строителни работи и служебните помецения, като се извършват архитектурно довършитнелни работи. От месец септември в този участък започват изпитания на влаковете и на системите за управление и безопасност.  С горните пет станции и тунелните участъци между тях се формира първия пусков комплекс „МС Патриарх Евтимии – МС Красно село“.

Последно ТПМ премина през МС „Орлов мост“ и през април 2019 г. достигна до МС „Театрална“, на кръстовището на бул. „Я. Сакъзов” и бул. „Е. Георгиев“. Тези две станции, заедно с МС „Хаджи Димитър“ на бул. „Вл. Вазов”, образуват втори пусков комплекс, завършван също през 2019 г. На тях се извършват архитектурно-довършителни работи и приключва монтажа на оборудването и на релсовия път.

За въвеждането в експлоатация на новата линия на столичното метро, през 2019 г. се завърши строителството и се прие ново метродепо на ул. „Житница”, със сграда за управление на коловозното развитие, гаражен корпус и корпус за техническо обслужване и ремонт на влаковете. Всичките 20 влака за двата етапа са произведени и доставени в депото и с тях се извършват започналите изпитания.

Линия 3 е принципно нов тип линия: с ново поколение автоматика и системи за безопасност и управление на движението; нов тип влакове с олекотена алуминиева конструкция, с  ново, по-високо ниво автоматизиция на управление „GоА3”, а на по-късен етап, със съответна софтуерна и хардуерна добавка, е възможно да се преоборудват за изцяло автоматично движение без машинист – най-високо ниво „GоА4” ; автоматично отваряеми от влаковете прозрачни преградни стени между пероните и влаковете, с височина 1,6 м, за предовтратяване на инциденти от неволно или умишлено падане на пътниците на релсовите пътища; нов тип съвременна система за пренос на данни и комуникация с диспечерския център и др.

            Нивото на автоматичното управление „GоА3” на влаковете осигурява висока степен на безопасност, потегляне и автоматично спиране с точност до 20 см, автоматично следене скоростта и профила на пътя, и поддържане на разрешената скорост. Оборудването с асинхронни двигатели, с рекуперация на енергията при движение в спирачен режим или по инерция, позволява икономия на енергия с около 28%, плавност при тръгване и спиране, а също и поради олекотеното алуминиево купе. Заедно с климатизацията на вагоните се осигурява и по-добър комфорт на пътниците.

Едновременно със строителството на метрото, в отделни участъци на трасето се изгражда нова градска инженерна инфраструктура – ВиК мрежи, улично осветление, топлофикационни и газопроводни мрежи и нови пътни настилки на отделни булеварди. В частност, приключва строителството на изцяло нов участък от бул. „Линкъл” в участъка от бул. „Овча купел” до ул. „Зеленика”, два етапа от нов бул. „Житница” от бул. „Овча купел” до ул. „Съвет на Европа” и от ул. „Съвет на Европа” до бул. „Цар Борис III” с подземно пресичане на ул. „Житница” - бул. „Г.Делчев” с бул. „Цар Борис III”.