Писмена процедура № 3 – м. април 2020

Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. – изменениe на ОПТТИ в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19

Files:
Прикачен файл Size
Протокол 358.96 KB
Приложения 1.52 MB
Решение КН 189 KB