Годишният доклад на ОПТТИ за 2019 г. е изпратен на Европейската комисия за преглед и одобрение

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2019 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

Годишните и окончателния доклад за изпълнението на Оперативната програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдържание, се оповестяват публично.

Сред основните показатели на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. към края на 2019 г. можем да отличим следните:

 • Договорените средства са в размер на 1 572 692 359 евро, което представлява 83% от общия бюджет на програмата. Сертифицирани са 583 912 678 евро (31% от бюджета).
 • Рехабилитиран е 26 километровият жп участък „Скутаре – Оризово“ от линията „Пловдив – Бургас“;
 • Подписан е договорът с избрания изпълнител за модернизацията на жп отсечка „Елин Пелин – Вакарел“, част от проект „Елин Пелин – Костенец“;
 • Започна реконструкцията на жп гари Карнобат, Подуяне и Искър;
 • 6,5 км от Лот 3.1 от АМ „Струма“ са пуснати за движение през м. май 2019 г.;
 • Стартира строителството на най-дългия пътен тунел, изграждан досега в България до момента - тунел „Железница“ на АМ „Струма“, както и на пътните участъци преди и след него;
 • Изцяло завършени са 8 км метролинии и 8 метростанции от централния участък на Линия 3 от софийското метро (от ул. „Житница“ до бул. „Владимир Вазов“). След приключване на тестовете, се планира участъкът да бъде пуснат в движение през  2020 г.
 • Доставени са 20 нови метровлака в депо „Земляне“ с възможност за автономно, безпилотно управление.
 • Продължава изграждането на 4 км метролинии и 4 метростанции по трасето на Линия 3 от ул. „Житница“ през ж.к. „Овча купел“ до Околовръстния път, където ще има интермодална връзка с жп линията „София – Перник“ в кв. „Горна баня“.

По-подробна информация можете да видите в Резюмето на Годишния доклад на ОПТТИ за 2019 г.:

След одобрението на Годишния доклад за 2019 г. от страна на Европейската комисия, той също ще бъде публикуван на страницата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Информацията, представена в доклада, е към 31.12.2019 г. и обхваща следните основни теми:

 • Ключова информация относно изпълнението на Оперативната програма през 2019 г.;
 • Преглед на изпълнението на всяка от приоритетните оси;
 • Преглед на изпълнението на общите и специфичните за програмата показатели;
 • Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма;
 • Обобщение на извършваните оценки по програмата;
 • Напредък в изготвянето и реализацията на големите проекти;
 • Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и предприетите мерки за решаването им.

 

Files:
Прикачен файл Size
Резюме на Годишен доклад за 2019 г. 2.42 MB