ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК, ВЕРСИЯ 4.3 (актуална до 05.07.2022 г.)

Одобрена е нова под-версия 4.3 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 03.06.2020 г.  

 

 

Files:
Прикачен файл Size
ПНУИ на ОПТТИ версия 4.3 5.69 MB
Приложения 10.71 MB