Нов договор за гаров комплекс Нова Загора

Подписан е договор за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора, съфинансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие

Договорите за строителство и реконструкция на големи инфраструктурни обекти, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. се увеличиха с още един – договорът за модернизацията на гаров комплекс Нова Загора. Документът беше подписан днес от бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и ВДХ АД, изпълнител на строителните дейности. Гара Нова Загора е шестата ключова железопътна гара, която ще бъде обновена по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Гаров комплекс Нова Загора е разположен на в жп участъка Пловдив-Бургас. През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас.

Обхватът на проект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ включва събаряне и разрушаване на съществуващите сгради, поради тяхното несъответствие на съвременните стандарти и изисквания.  Ще бъде изградено на ново приемно здание, нов паркинг за автомобили,  ще се реконструират и модернизират перони и коловози, както и ще се изпълнят дейности по благоустройство и паркоустройство. Проектът предвижда изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на модерни интелигентни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и други. След реализацията му гара Нова Загора ще осигурява комфортна, безопасна и достъпна среда за пътниците и персонала.

 

Реконструкцията на гаров комплекс Нова Загора се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., а стойността на договора за строителство на обекта е 2 721 279,00  лв. без ДДС, с изпълнител ВДХ АД , а срокът му за изпълнение е 24 месеца.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/3706