Изцяло модернизиран жп участък е въведен в експлоатация

Модернизацията на жп линията Пловдив – Бургас ни отправя към предизвикателствата на новия дигитален свят, там където човешките грешки ще бъдат сведени до нула и удоволствието от пътуването ще бъде основна цел, а не само скоростта на пътуването. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков при откриването днес в Белозем на  железопътен участък Скутаре-Оризово. Той е част от проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, съфинансиран от Кохезионен фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура ” 2014 – 2020 г.

„Сигнализацията, безпрепятственото преминаване на конфликтни кръстовища, телекомуникациите и всички елементи, които съпътстват модерните железници, са вече факт и ги наблюдаваме в действие. Жп линията Пловдив – Бургас до 2023 година трябва да е онзи път, който асоциираме с понятието европейски железници“, каза още министърът.

Новооткритият участък е изключително важен за разгръщането на железопътната мрежа между границата със Сърбия и Черно море. С развитието на връзките Карнобат – Синдел, Русе – Каспичан, Варна – Русе и т.н.,  ще се създадат условия за използването на железниците като най-модерния транспорт за превоз на пътници и товари.

 

Рехабилитираният железопътен участък Скутаре-Оризово е част от проект Пловдив-Бургас-фаза 2, съфинансиран със средства от Кохезионния фонд на ЕС и изпълняван по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура ” 2014 – 2020 г.. Той е с дължина 26 км. Стойност на договора за строителство е 69 848 308, 66 лева без ДДС.

 

Обхват на обекта:

  • Модернизация на железен път и контактна мрежа;
  • Модернизация на сигнализация и телекомуникации в участъка;
  • Рехабилитация на технически сгради и приемни здания в гари Маноле, Белозем и изграждане на спирка Опълченец;
  • Рехабилитация на всички изкуствени съоръжения от долното строене (големи и малки мостови съоръжения, водостоци, отводнителни канавки и др.);
  • Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи дренажни системи.