ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 – 2020 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 година (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2020 г. на ОПТТИ  могат да бъдат представени в срок до 20 октомври 2020 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

 

Files:
Прикачен файл Size
проект ИГРП_ОПТТИ_2021.pdf 2 MB