Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за ЕО на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.