Официално откриване на Европейската година на железопътния транспорт

С Решение (EС) 2020/2228 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. 2021 година е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Чрез проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа Европейската година на железопътния транспорт ще популяризира железниците сред гражданите, предприятията и публичните органи като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.

На 29 март 2021 г. Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз ще проведат съвместна конференция, за да дадат официален старт на инициативата заедно.

Виртуалната конференция ще бъде излъчена на живо от Лисабон на 29 март 2021 г. от 15.00 до 18.00 ч., като ще предшества неформалното заседание на Съвета на министрите на транспорта, посветено на железопътния транспорт.

Конференцията ще бъде открита от г-жа Адина Вълян, европейски комисар по транспорта, и г-н Педро Нуно Сантос, министър на инфраструктурата и жилищното строителство на Португалия. Участие в събитието ще вземат представители на Европейския парламент и на Европейската комисия, както и високопоставени служители от европейския железопътен сектор. Предвижда се провеждането на панелни дискусии по ключови теми за бъдещето на железопътния транспорт.

Достъпът до събитието е отворен, както за специалисти от железопътния сектор, така и за обичащите да пътуват с железопътен транспорт. Информация относно живата връзка ще бъде публикувана тук преди конференцията.

Повече информация за Европейската година на железопътния транспорт е достъпна на официалния ѝ уебсайт: https://europa.eu/year-of-rail/index_en.