Решение №ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на проекта на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Издадено е решение №ЕО-1/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на проекта на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.
Files:
Прикачен файл Size
Решение №ЕО-1/2022 г. 743.29 KB