КИТИ

На 9 април 2024 г. в залата на Общински съвет Котел се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с вх. рег. № BG16FFPR003-2.001-0137, „Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие: Интегрирани Инвестиции за Общностно Благополучие“, която е преминала успешно етапа на оценка за административно съответствие и допустимост. На събитието присъстваха кметът на Община Котел, Коста Каранашев, Румен Стоилов – зам.

Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали проведе три обществени обсъждания на одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за територията на област Кърджали, които успешно са преминали етапа на проверка за Административно съответствие и допустимост (АСД).

На 14 март 2024 г. в  гр. Кърджали  ОИЦ - Кърджали организира обществено обсъждане на Концепция  № „BG16FFPR003-2.001-0042 “

В зала „Васил Караиванов“ на община Карлово на 11 март бе проведено обществено обсъждане, организирано от Община Карлово и Областен информационен център – Пловдив. Представени бяха концепциите „Насърчаване на икономическата активност и устойчиво развитие на региона на Средна гора и Средна Стара планина“ и „Устойчива и безопасна пътна инфраструктура на територията на области Ловеч и Пловдив“.

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен регион за планиране от ниво 2“, с водещ партньор – Агенция „Пътна инфраструктура“, ще се проведат както следва: 

- 13.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

- 15.03.2024 от 10:00 ч. - община Марица, зала в община Марица, бул. „Марица“ 57А, гр. Пловдив

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа Зона и Южен централен регион“, с водещ партньор - „Тракия Икономическа Зона“ ЕАД, ще се проведат както следва: 

- 13.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

На 04 септември 2023 г., в Регионален исторически музей – Пазарджик, експерти от Областен информационен център – Пазарджик проведоха работна среща с Борис Хаджийски – директор на РИМ – Пазарджик и Гергана  Михайлова – зам.-директор по административно-стопанската дейност.