Новини

25 003 е броят на постъпилите проектни предложения до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

графика

Графиката отразява темпа на подаването на проектни предложения по процедурата по дни от началото досега.