Събития за 11.09.2019

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в град Баня

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11.09.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в центъра на град Баня, Община Карлово, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив

Възможностите за подкрепа на предприемачите в селскостопанския сектор ще представи ОИЦ-Видин на Регионален инвестиционен форум в Ружинци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11 септември 2019 г., сряда, от 10,00 до 16,00 ч., на площада до административната сграда на общината в с. Ружинци екипът на Областен информационен център-Видин ще представи възможностите за подкрепа на предприемачите в селскостопанския сектор в рамките на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. Освен с презентация на програмите за селскостопанския сектор (от 11,00 до 11,45 ч.), екипът на ОИЦ-Видин ще има и своя изнесена приемна през целия ден на форума, където ще може да се получава информация за подкрепата от ЕСИФ, както от земеделските производители, така и от всички потенциални бенефициенти от област Видин и от инвеститорите.

ОИЦ
Видин

ОИЦ – Ловеч в открита приемна в град Тетевен

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 – 13:00 ч.

На 11 септември 2019 г., от 11:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Тетевен. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място пред сградата на Община Тетевен. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 11.00 – 13.00 ч., като ще бъде предоставена информация за възможностите за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможностите за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП.  

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р. България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ - Кюстендил с открита приемна в Невестино

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 11.09.2019г. (сряда), от 11:30 часа, пред сградата на Община Невестино Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна, по време на която ще предоставя информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Посетителите ще бъдат информирани за постигнатите резултати до момента в област Кюстендил - реализирани и изпълнявани в момента проекти.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ - Кюстендил с открита приемна в град Дупница

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 11.09.2019г. (сряда), от 13:30 часа, пред сградата на Община Дупница Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна, по време на която ще предоставя информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Посетителите ще бъдат информирани за постигнатите резултати до момента в област Кюстендил - реализирани и изпълнявани в момента проекти.

ОИЦ
Кюстендил

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 11 септември /сряда/ 2019 г., от 13:30 часа, в Юнашкия салон във Варна ще се проведе информационна среща по мярка „Подобрен достъп до изкуство и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

По време на събитието ще бъдат разяснени възможностите за кандидатстване по мярката пред потенциални бенефициенти. Срещата е организирана от Министерството на културата - в качеството му на програмен оператор, и Областния информационен център-Варна.

ОИЦ
Варна