ПРЕДСТАВИХА В ОИЦ-ВАРНА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Областният информационен център-Варна бе домакин на събитие за представяне на проекти, финансирани от програма „Еразъм+“. В него се включиха представители на неправителствени организации и преподаватели от местни висши училища.

Аудиторията беше запозната с проекта ATU “Достъп до университети за хора с увреждания”. Общият му бюджет е 266 197 евро. Водеща организация е Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, а партньори по проекта са Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна, полската фондация „Институт за регионално развитие”, Масариков университет - Чехия и Национален съвет за научни изследвания – Италия.

Неговата основна идея е да се проучи опита на европейските държави и да се разработи цялостен модел за подкрепа на студенти с увреждания във висшите учебни заведения. По проекта са формулирани социални услуги, създадени са учебни планове и модели за осведоменост сред персонала на университетите - академичен, административен и др. Разработена е методология за подкрепа на студентите, както и адаптиране на учебния материал спрямо индивидуалните им нужди и специфични потребности.

По време на срещата в ОИЦ-Варна присъстващите бяха запознати и с целите и дейностите по проекти, реализирани от Агенцията за икономическо развитие Варна: FAIRLY – Финансово образование за правна икономика,  MUC – Здраве, безопасност и по-добро качество на живот за работещи в общинското и градско почистване, BLUEDIVET - Умения за дигитализация в синята икономика за студенти в ПОО, DIGI-ACTIVEING - Дигитални технологии за активно остаряване на възрастни хора в селските райони.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна