Бъдещи икономисти стажуват в ОИЦ - Разград

Ученици от 10-ти клас на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”  гр. Разград стажуват в Областния информационен център (ОИЦ). Младежите се обучават в специалността „Митническа и данъчна администрация”, а учебната практика се провежда в периода 1 – 15 юли тази година.

Възпитаниците на ПГИ „Робер Шуман” са избрали ОИЦ - Разград по препоръки на техни съученици, които са провеждали учебната си практика там през минали години, както и на техните преподаватели.

Младите хора ще се запознаят с дейността и услугите, които предоставя мрежата от 27 ОИЦ в страната, с актуалните и предстоящи за обявяване процедури за прием по европрограмите до края на 2022 г., с успешно реализирани и изпълняващи се проекти в Лудогорието, с електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти ИСУН 2020, с възможности за финансиране на проекти  във времето до 2027 г. и други.

Бъдещите икономисти ще се включат и в реална работна среда – в подготовката и провеждането на информационни събития на ОИЦ - Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.