ПО ПРОЕКТ ИЗГРАДИХА НОВ СТАДИОН ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

Нов стадион за любителски футбол бе изграден във варненския район „Владислав Варненчик“. Благоустрояването на междублокови пространства, рехабилитацията на уличната мрежа и изграждането на нови площадки за спорт и кътове за отдих в IV-ти м.р. са част от проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е на обща стойност  22 347 730, 53 лв. Бенефициент е Община Варна.

Основната цел на проекта е да модернизира физическата и жизнена среда като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.  Подобряването на състоянието и атрактивността на градската среда включва естетизацията и модернизацията на главните пешеходни зони и тези за обществен отдих, повишаването на достъпността на градския център, включително създаването на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение и условия за интегриране на групите в неравностойно положение, както и повишаването на безопасността и сигурността на градската среда. 

Проектът е стартирал на 10.01.2017 г. и е продължил до 17.01.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна