ПО ПРОЕКТ РИБАРИ ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРАТ И РЕКРАМИРАТ ПРОДУКЦИЯТА СИ

Кампания за популяризиране на продукти от риболов ще бъде организирана по проект, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 77 250 лв. Бенефициент е варненското сдружение „Черноморски изгрев“.

В асоциацията на професионално заетите лица в областта на морския риболов по Северното Черноморие членуват повече от 35 фирми, които оперират с 46 риболовни кораба. Основните видове риба, които са обект на улов, са барбун, калкан, рапан, акула, трицона, сафрид и лефер.

В качеството си на организация, представляваща производителите на риба и аквакултури, тя ще изпълнява План за производство и предлагане на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на сдружението в рамките на една година. Част от дейностите в плана включват провеждане на рекламна кампания за промотиране на продукцията, провеждане на обучения за рибарите, закупуване на облекла за екипажите на корабите и др.

С реализирането на проекта ще бъдат постигнато подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов, намаляване на нежелания улов, насърчаване на устойчиви риболовни дейности, намаляване на негативния екологичен ефект от риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна