ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩЕ С НОВ ОБЛИК СЛЕД РЕМОНТ ПО ПРОЕКТ

VII СУ „Найден Геров“ бе изцяло обновено по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Той е финансиран от ОП „Региони в растеж“ и е на обща стойност 12 557 160, 03 лв. Бенефициент е Община Варна.

С европейските средства са изпълнени дейности по конструктивно укрепване на сградата на варненското училище, поставена е фасадна топлоизолация, извършен е ремонт на покрива, подменена е дограмата. Направени са нови пожароизвестителна и оповестителна инсталации. Изградена е достъпна среда – хидравличен асансьор за достъп на хора с увреждания до всички етажи на сградата, рампа и подемник.

Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ включва общо 10 обекта - 7 училища и три детски градини. Целта му е да допринесе за увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура и за създаване на по-добри и съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи.


 Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна