ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР

ОИЦ-Варна се включи в информационна среща, свързана с подготовката за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие. Основна тема на събитието, което се проведе онлайн и на място в град Разлог, бе многофондовото прилагане на подхода ВОМР през настоящия програмен период 2021-2027 г. Организатор на срещата бе Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Присъстващите бяха запознати с етапа на подготовка на програмите, финансиращи подхода ВОМР за програмния период 2021-2027 г., условията за кандидатстване, допустимите кандидати и изпълнение на дейностите. 74,3 млн. лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ са предвидени за подхода ВОМР. Програма „Образование“ е заделила от бюджета си малко над 40 млн. лв., а Програма „Околна среда“ ще осигури финансиране в размер на 16,5 млн. лв. за развиване на местния потенциал. В Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ също е предвиден ресурс за тази цел.

През настоящия програмен период ще има по-гъвкав механизъм за прилагане на подхода ВОМР, за да се избегне забавяне на обработването на документи и да се облекчат бенефициентите и местните инициативни групи, стана ясно на събитието.

По време на срещата бяха представени и нови функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), чиято цел е да бъдат улеснени както представителите на МИГ, така и бенефициентите.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна