ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“

ОИЦ-Варна се включи във встъпителна пресконференция по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 85 378 649 лв. Бенефициент е Община Варна.

Реализирането на проекта, който се изпълнява в партньорство с „Градски транспорт“ ЕАД, ще допринесе за намаляване наднормените нива на фини прахови частици и азотни оксиди във Варна и подобряване качеството на атмосферния въздух.

По проекта ще бъдат доставени 60 електрически автобусa, които се приемат за най-екологичния вид превозни средства. 40 от тях са тип „соло“, а останалите - тип „съчленен“. Предвиден е и монтаж на 60 станции за бавно и 2 станции за бързо зареждане. Електрическите автобуси тип „соло“ са с приблизителна дължина 12 метра, с минимум 20 седящи места и общ капацитет за най-малко 65 пътници. Електрическите автобуси тип „съчленен“ са с дължина 18 метра и поне 36 седящи места. Общият капацитет за пътници е най-малко 80. И двата вида возила се движат на батерии от модулен тип с възможност за подмяна и за бързо и бавно зареждане. Снабдени са с климатици и допълнително отопление, както и с рампа за колички за деца и за трудно подвижни хора. С едно зареждане на батерията електробусите от тип „соло“ могат да изминат до 280 км., а съчленените – до 200 км.

Проектът включва още доставка, монтаж и интегриране на системи, свързани с управлението, отчитането, таксуването, позиционирането на новите превозни средства, преброяването и таксуване на пътниците. Във всяко превозно средство ще бъде внедрена система за пътна безопасност, която в реално време ще дава информация на шофьорите за потенциални рискове. Очаква се новите електробуси да бъдат доставени във Варна през октомври.

Проектът е стартирал на 9.11.2019 г. и ще продължи до 9.07.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна