Започват ремонтните работи в Библиотеката, Музикалната школа и Етнографския музей по европроект

Проведе се стартова пресконференция по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград” от Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград от Оперативна програма „Региони в растеж”.

Събитието се състоя в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, а участници бяха заместник-областният управител Драгомир Златев, заместник-кметът Мирослав Грънчаров, представители на културни институции и административни структури, Областния информационен център (ОИЦ) – Разград, граждани и медии.

Заместник-кметът на Община Разград и ръководител на проекта Добрин Добрев представи основните параметри на инвестицията.

Стана ясно, че бюджетът на проекта е в размер на 825 295,62 лева, от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 572 079,56 лева, 193 216,06 лева са от финансовия инструмент „Регионален фонд за градско развитие” АД, а 60 000 лева е собственият принос на бенефициента - Община Разград.

Основната проектна цел е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в общината в подкрепа развитието на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

За РБ „Проф. Боян Пенев” са предвидени следните дейности: топлинно изолиране на външните стени чрез вътрешно полагане на топлинна изолация от минерална вата, подмяна на дограма с нова пет камерна PVC дограма, поставяне на профилирана ламарина върху съществуващо покривно покритие „Бардолин” и направа на окачен таван, подмяна на отоплителната инсталация и подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи.

В Етнографския музей предстои извършване на топлоизолация на покрива, хидро и топлоизолация на сутерен, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи такива, благоустрояване на вътрешния двор – фрезоване на почвата, почистване и затревяване, пренареждане на настилка от каменни плочи и преизграждане на съществуваща дървена пергола.

В Музикалната школа „Илия Бърнев” ще се извърши топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограмата с нова, топлоизолация на покрива, цялостно боядисване на стени и тавани, подмяна на фаянс, мивка и тоалетно казанче в санитарното помещение, направа на хидроизолация на сутеренния етаж и нова тротоарна настилка около сградата.

Общо за трите културни институции ще се достави следното оборудване: уредби за озвучаване на мероприятия, 3D принтер за изработка на сувенири, обредни традиционни носии и цървули, платно с 3D кът за снимки, двулентов активен озвучителен монитор за звукозапис и репетиции, 14-канален аналогов миксер с вграден аудио интерфейс, дигитален миксер с интегриран USB интерфейс за звукозапис, дигитален рак с интегриран аудио интерфейс, чифт активни студийни монитори и студиен кондензаторен микрофон за звукозапис с широка диафрагма.

Проектът е с период на изпълнение 24 месеца.

В допълнение Добрин Добрев съобщи, че за извършване на строително-монтажните работи вече са сключени два от договорите. Това са за Етнографския музей и библиотеката. Дейностите по тях ще стартират в началото на месец август. В най-скоро време ще бъде сключен договор и за ремонтите в Музикалната школа.

Ръководителят на проекта подчерта, че гаранционните срокове за строителните дейности са 5 години, след което пожела спорна работа на строителните фирми, за да могат скоро служителите в културните институции да работят в по-комфортна среда, а посетителите им да се увеличават.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.