Покана за празник на МИГ Завет - Кубрат

Местна инициативна група Завет - Кубрат кани жителите и гостите на двете общини, земеделски производители и представители на бизнеса, партньори от местните власти, образованието, културата и нестопанския сектор от територията на МИГ-а на традиционен празник.

Събитието е под надслов „Територията на МИГ Завет - Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности” и ще се състои в дните 29 и 30 юли 2022 г. (петък и събота) в град Завет.

В рамките на празника на 29 юли, от 9:30 ч. в Заседателната зала на Община Завет ще се проведе Тематичен форум, а на 30 юли, от 9:30 ч. в откритото пространство пред Народно читалище „Саморазвитие 1902” и градския парк ще се състои Общностния празник.

За пръв път ще се организира представяне на местни производители и дегустация на техните продукти.

Ще има творчески изяви на музикални и танцови формации, както и забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките.

Целта на събитието е по иновативен начин представители на местните общности от територията на двете общини да научат за възможностите за европейско финансиране и подпомагане инициативите на земеделци, фирми и неправителствени организации, които предоставя МИГ Завет - Кубрат.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.