ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА

Областният информационен център-Варна проведе работна среща с регионалния координатор за Област Варна на Национална селска мрежа. По време на събитието бяха обсъдени текущият прием по мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и предстоящите приеми до края на 2022 г., заложени в Индикативната годишна работна програма.

На работната среща бяха коментирани новият териториален подход и интегрираните териториални инвестиции, както и новите функции на експертите от Областните информационни центрове в звената за медиация и публични консултации в Регионалните съвети за развитие. Участниците в срещата дискутираха възможностите за сътрудничество и провеждане на съвместни инициативи в област Варна.

Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова представи дейността на центъра и предостави информационни материали, които той издава.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна