УЧЕНИЦИ ОТ ВАРНЕНСКАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ ОБОГАТИХА ЗНАНИЯТА СИ ПО ВРЕМЕ НА СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн -  Варна приключи изпълнението на проекта „Европейската практика - път към успешната професионална реализация“. Той се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Общата стойност на проекта е 72 780 евро. Той се реализира в партньорство  с  Частната професионална и технологична гимназия „Мириам“ в гр. Тулуза, Франция.

В рамките на проекта, който е стартирал на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 24 месеца, тридесет  ученици от специалностите „Моден дизайн“, „Организация и технология на фризьорските услуги“ и „Организация и технология на козметичните услуги“  са имали възможност да обогатят професионалните си знания и умения в конфекционни предприятия, фризьорски салони и козметични студиа в Тулуза.

Практическите обучения са проведени  през юли 2021 г. и март 2022 година. Освен да придобият професионални знания и умения, възпитаниците на варненската гимназия  са имали възможност да се запознаят с общественото устройство и културните забележителности на района Миди Перине, Франция. Чрез участието си в проекта младите хора  са съизмерили своите знания  с връстниците си от училището партньор, повишили са мотивацията си за професионално развитие  и реализация на пазара на труда, подобрили са езиковото си ниво и уменията за работа в екип.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна