ПО ПРОЕКТ СЪЗДАДОХА НОВА ЗОНА ЗА ОТДИХ ВЪВ ВЕТРИНО

Нова зона за отдих беше изградена в Община Ветрино. Финансирането е осигурено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, средствата от което успешно допълват тези от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е реализиран в рамките на кампанията „Чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

По проекта е създадена зона за отдих пред Народно читалище „Просвета-1905“ в село Ветрино, на която са монтирани соларна беседка с фотоволтаици с две USB устройства за зареждане на телефони, таблети и др. Монтирани са игрална маса за шах, столове, пейки и комбинирана маса за други настолни игри. Поставени са кошчета за събиране на отпадъци и е извършено залесяване с многогодишни растения.

Целта на кампанията „Чиста околна среда“ е изграждане на обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на природата, както и повишаване на екологичната култура.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна