Исперихска фирма ще създаде и оборудва автосервиз по европроект

Управителят на „Исперих Лес” ООД Зюхтие Алиосман подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за автосервиз”.  Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Общият бюджет на проекта възлиза на 99 713 лева, от които 74 784.75 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 24 928.25 лева - собствено финансиране на предприятието.

Проектните дейности предвиждат стартиране на нова за фирмата дейност - предоставяне на автосервизни услуги. За целта ще бъде закупено  модерно автосервизно оборудване, за да се следват съвременните тенденции и да се отговори на потребностите в този сектор.

Основната цел на фирмата е привличането на обикновените и бизнес потребители като клиенти, а също и предлагането на качествени автосервизни услуги на конкурентни и достъпни цени в общината.

Актуалността на избраната инвестиция е свързана  с непрекъснатото разрастване на автосервизния бизнес в света като цяло.

Очаква се дейностите по проекта да приключат до края на юни 2023-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.