ПО ПРОЕКТ ВНЕДРЯВАТ ПЛАТФОРМА ЗА ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ ВЪВ ВВМУ - ВАРНА

Международна среща по проекта „Иновативни средства за оценяване в образователния процес за нуждите на отбраната и обществената сигурност - иновативни, цифрови онлайн методи и технологии – FAST“ се проведе във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“-Варна. Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ и сe реализира от Полицейската академия в Клуж-Напока (Румъния), Полицейския колеж в Холишов (Чехия), румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран“ – Констанца, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и IT-компанията Holisun.

Основната цел е да се изработи и внедри електронна платформа, която да позволява лицево разпознаване, идентификация, процедури за прием и оценяване по време на изпити на студенти и кадети, които кандидатстват и се обучават в училища, свързани с отбраната и обществената сигурност. Платформата ще може да се надгражда и в бъдеще да се използва и за провеждане на онлайн изпити.

В срещата по проекта се включиха началниците на румънската Полицейска академия и на чешкия Полицейски колеж, както и представители на Висшето военноморско училище във Варна.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варн