ОИЦ - Разград проведе среща с представители на учебни заведения и спортни клубове

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе информационна среща на тема „Новите програми през периода 2021 – 2027 г.”.

Участници в събитието бяха представители на учебни заведения и спортни клубове от областния град. Експертите от ОИЦ ги запознаха с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проектни предложения от европрограмите 2021 – 2027 г. Акцент беше поставен на предстоящите процедури по Програма „Образование” за периода.

Разяснено бе също как ученици могат да практикуват и повишават квалификацията си чрез дуално обучение и по Програма „Еразъм +” на ЕС, с цел успешната им реализация на пазара на труда.

В края на срещата се изготви график за провеждането на 14-то издание на Ученическа Волейболна лига, която е единствена по рода си в страната.

Надпреварата ще се състои в дните от 7-ми до 14-ти ноември 2022 г. в реновирани с евросредства спортни зали в разградски училища, а ОИЦ - Разград е традиционен неин партньор.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.