В Разград приемат заявления за топъл обяд за нуждаещи се

Местната управа започна прием на заявления от кандидат-потребители по проект „Топъл обяд в община Разград”, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Услугата цели осигуряването на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Кандидатите трябва да са:

  • граждани и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи такива, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • хора с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • граждани, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи се и бездомни;
  • лица от уязвими групи, граждани на трети страни - бежанци.

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 17:00 часа, в стая 506 в административната сграда на Община Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.