ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В КАРИЕРНА БОРСА, ОРГАНИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ ПО ОПНОИР

Областният информационен център-Варна беше гост на кариерно изложение, ориентирано към студенти по медицина и здравни грижи. Целта на форума бе в рамките на един ден да предостави възможност за директен контакт между потенциални работодатели от здравните институции във Варна и студентите по медицина, търсещи работа или стаж по специалността си. Това е вторият отворен форум в рамките на годината, който среща студентите с участващите организации, които презентират своята дейност и свободните позиции.

Кариерната борса се проведе в рамките на проекта ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”. Той се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 999 588, 05 лв. Бенефициент е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, а партньор - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Сред основните цели на проекта са повишаване на рейтинга на МУ-Варна и ВСУ в Рейтинговата система на висшите училища; подобряване на предприемаческата среда в двете висши училища; създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването; въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти; модернизиране и интернационализация на обучението; създаване на иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването.

Проектът е стартирал на 21.07.2021 г. и ще продължи до 31.12.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна