ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ТУ-ВАРНА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.

Областният информационен център-Варна представи пред студенти от Техническия университет в морската столица новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Събитието се проведе в рамките на Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.

Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова обърна по-специално внимание на финансираните от Европейските фондове при споделено управление Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г., Програма „Образование“ 2021-2027, Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021–2027 г. Студентите научиха какви са възможностите за стартиращ и работещ бизнес, които ще предоставят новите програми, и какво представляват местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи, подпомагащи развитието на местния потенциал в зависимост от потребностите и спецификата на региона.

Д-р Николова запозна младежите и с европейската програма „Еразъм за млади предприемачи“, която предизвика най-голям интерес. Тя предоставя възможност на нови или бъдещи предприемачи да се учат от опитни бизнесмени, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна