Покана за обучения на членове на общото събрание на МИГ Завет - Кубрат

Местна инициативна група Завет - Кубрат кани членовете на Общото събрание на сдружението за участие в две еднодневни обучения, които ще се проведат, както следва:

  • На 29 ноември, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Завет.

Темата на обучението е „Мониторинг на одобрени проекти и контрол от страна на МИГ”.

  • На 6 декември, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Кубрат.

Присъстващите ще се обучават на тема „Финансови корекции при изпълнение на проекти – същност, процедура, обжалване. Грешки при обществените поръчки, водещи до финансови корекции – способи за избягването им”.

Желаещите могат да заявят своето участие на телефонните номера на МИГ-а или на e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.