Селскостопанската гимназия в Исперих посрещна гости по европроект

Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих е координатор на проект „ENTERpreneurs in EUROPE”, финансиран от Програма „Еразъм+” на ЕС.

Други партньори по проекта са училища от градовете Измир, Република Турция и Зорлени, Румъния.

Бюджетът на проекта е в размер на 30 000 евро за трите учебни заведения, а изпълнението на дейностите ще продължи една година.

Основната цел е да се развият предприемачески умения сред гимназистите, да се насърчи и подпомогне конкурентоспособността на пазара на труда и мотивацията за започване на собствен бизнес на младите хора.

Проектните дейности включват презентации, организиране на кръгли маси, дискусии, изготвяне на бизнес планове и срещи с местни предприемачи, които са бивши кадри на исперихското училище.

От 21 ноември т.г. българският партньор е домакин на международна работна среща на учители и екипа за управление на проекта. Гостите посещават учебни часове, както и демонстрация на практически умения за работа със симулатор за земеделска техника.

Те бяха посрещнати и от кмета на община Исперих инж. Белгин Шукри. Той им подари двуезични албуми, представящи богатото културно-историческо наследство на Лудогорието.

През март догодина разработилите проекта четирима учители от исперихската гимназия, ще участват в работна среща в град Измир. През юни ще се състои заключителната среща в град Зорлени. За там ще отпътуват седем ученици с двама ръководители от Исперих.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.