ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ NEXT „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2021-2027

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден по Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г., домакин на който бе морската столица. Срещата събра чуждестранни и български гости, сред които представители на бизнеса, неправителствения сектор, местната администрация и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени основните приоритети на програмата, както и новостите и ключовите елементи от първата покана за проектни предложения.

Основната цел на Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политиката на сближаване на ЕС. Програмата обхваща райони от три държави – членки на Европейския съюз – България, Румъния и Гърция, и пет партньорски страни от Черноморския регион - Турция, Украйна, Молдова, Грузия и Армения. Общият й бюджет е 72, 28 млн. евро. 65, 05 млн. от тях са осигурени от Интеррег, а 10 % са национално съфинансиране (8 процента ще бъдат осигурявани от държавния бюджет, а бенефициентите трябва да имат 2 % собствен принос).

Финалният проект на Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е изпратен за одобрение от ЕК. Предвижда се това да стане в началото на следващата година. Очаква се програмата да стартира реално през февруари, а първата покана за представяне на проектни предложения да бъде отворена през първата четвърт на 2023 г. Тя ще разполага с бюджет от 35 млн. евро.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна