Всички общини от Разградска област изпълняват европроекти за предоставяне на грижа в дома

Общините в Лудогорието – Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил изпълняват проекти по процедура „Грижа в дома”, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Процедурата надгражда дейностите и резултатите от успешно изпълнените проекти по процедурите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” и „Патронажна грижа+”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проектите възлиза на 3 900 322.52 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициентите.

Целева група са 721 възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Сформирани екипи от специалисти сред които домашни помощници, медицински лица и психолози им предоставят дейностите: почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; информиране относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Някои от дейностите ще продължат до края на декември тази година, а други - до началото на май 2024 г.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.