В село Веселец въвеждат иновации в животновъдна ферма по европроект

През февруари „Агросис” ЕООД от Заветското село Веселец подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника, опазваща околната среда и въвеждане на иновации в животновъдна ферма”. Той е финансиран по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дружеството е собственик на животновъден обект с капацитет 716 броя едър рогат добитък – говеда, като в настоящия момент притежава 655 от тях.

Фирмата ще продължава да се развива в сектор животновъдство и с настоящия проект. Неговият общ бюджет е в размер на 1 289 108.30 лева, от които 644 554.11 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част – собствено участие на бенефициента.

Проектните дейности включват цифровизация и автоматизация на системите за хранене на малки теленца, както и модернизация на доилната зала. За целта ще се закупят телескопичен товарач, станция за хранене на телета, робот за пробутване на фуража по хранителната пътека, тракторен миксер, танкер за течен тор и ремарке за твърда тор.

Очаква се проектът да приключи най-късно през февруари 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.