ПО ОПРР ЩЕ РЕМОНТИРАТ ПЪТЯ ВАРНА-БЕЛОСЛАВ-ЖИТНИЦА

Стартира ремонтът на близо 19 км от път III-9004 Варна - Белослав - Житница. Проектът Лот 36 „Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, в област Варна“ е на обща стойност 15 634 988,78 лв. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Третокласната отсечка е основна пътна връзка за населените места в общините Белослав, Провадия и Девня и Варна. С европейските средства ще се рехабилитират основно три участъка от пътя. Първият започва при началото на Белослав и завършва при кръстовището с пътя за местността Бялата вода. Вторият участък е от пресичането с ж.п. линията Белослав - Разделна - Синдел и е до ж.п. надлеза в с. Разделна. Началото на третата отсечка е преди кръстовището за Синдел и Девня, а краят ѝ е преди кръстовището с път III-904 Бозвелийско - Провадия.

Проектът предвижда възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътното платно чрез изграждане на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност. Ще бъде изцяло подменена асфалтовата настилка. Предвидено е възстановяване на банкетите и откосите, подобряване на отводняването и изграждане на колекторна система в два от участъците. Пътят ще е с нови тротоари и бетонови бордюри в населените места, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Основно ще се ремонтират 3 големи съоръжения - мост при 24-ти км, надлез над ж.п. линията София - Варна и виадукт при 41-ви км /естакада „Ерека“/. Ще бъде възстановено бетоновото покритие на армировката. Съоръженията ще са с нова пътна основа и асфалтобетонова настилка, нова хидроизолация, тротоари и предпазни огради. С ремонта на пътя ще се подобрят безопасността на движение и комфортът на пътуващите.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна